דף הבית | קישורים | צור קשר
לנהוג כבוד או משחקי כבוד? | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יוצאים לחירות

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יוצאים לחירות > לנהוג כבוד או משחקי כבוד?

לנהוג כבוד או משחקי כבוד?

16/04/2013 - ו אייר התשעג הרב משה שילת

"שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא... וכולן מתו בפרק אחד (מפסח ועד עצרת) מפני שלא נהגו כבוד זה לזה" (יבמות סב). ועל האסון הזה אנו "נוהגים קצת אבלות" בימים אלו.

כיצד יתכן שדווקא התלמידים של זה שאמר ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה, דווקא הם, כולם, לא נהגו כבוד זה בזה?

מסביר הרבי מלובביץ': תלמידי רבי עקיבא היו דבוקים מאוד בתורת רבם הנערץ, ובעבודת ה' בדרכו; והתלמידים, כמו כל האנשים בעולם, "אין דעותיהם שוות" (כשם  שמצינו בחמישה תלמידים שהיו לריב"ז וכל אחד אומר דברים שונים מחברו בעניין דרך טובה שיבור לו האדם), כל אחד הבין את הדברים בצורה קצת שונה והתעורר אצלו רגש ייחודי לו. את הייחודיות הזו ניסה כל אחד מתלמידי רבי עקיבא להנחיל לחברו...

דווקא בגלל שרבי עקיבא דרש מתלמידיו לקיים את "ואהבת לרעך כמוך" עד הסוף, ניסה כל אחד להסביר לאחרים את התורה שלמד מרבו בדיוק כפי שהבין אותה, עם הדקויות והניואנסים. מרוב אהבה, כל תלמיד היה 'חייב' שכולם יבינו ויחיו את הדברים דווקא כמוהו!

לא פשוט להיות תלמיד

לרבי עקיבא הייתה אישיות סוחפת במיוחד, והוא גרם לתלמידיו ללכת על כל דבר במסירות נפש. אין תלמיד שלא הכיר את תשוקתו של רבו למסור את נפשו בפועל על קידוש ה' כדבריו: "כל ימי הייתי מצטער... מתי יבוא לידי ואקיימנו". הדבר גרם לתלמידים להיות גם כן מסורים בכל ליבם, נפשם ומאודם לעבודת ה', אותה למדו ממנו.

כאשר תלמיד של רבי עקיבא רואה שחברו איננו נוהג בדיוק כמוהו, הוא אינו מסוגל לנהוג בו כבוד! החבר אינו מדייק בדברי הרב! דווקא בגלל ששניהם מאותו בית מדרש, וחברים טובים באמת, הוא אומר לו את האמת בפנים, "תוכו כברו", ואינו מסוגל לעגל פינות ולעשות דבר שנדמה לו כ'משחקי כבוד'.

דווקא בגלל שחברו מאותו המחנה שלו, יש להם את אותו הרב והם גדלו על אותה דרך, הוא אינו מסוגל לכבד אותו, ונוהג בו בצורה גרועה ממה שהיה נוהג בתלמיד טועה של רב אחר או מחוג אחר (מכירים?...)

על התלמידים היה לדעת שגם בסיטואציה שלהם "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" (עירובין יג). עליהם לנהוג כבוד בחבריהם למרות הקושי של התובנות החלוקות בדברי רבם הנערץ. ו"לנהוג כבוד" זה לא 'משחקי כבוד'.

עונש מוות על חוסר כבוד?

אמנם, לפי הסבר זה מתחדדת קושיא גדולה מאידך גיסא: האם על חוסר כבוד מגיע עונש מוות ל24,000 איש?! מהו העונש הבלתי פרופורציונאלי הזה? וגם: 24,000 תלמידים הצטברו לרבי עקיבא במשך כמה שנים, האם יתכן שכולם הגדישו את הסאה ביחד ולכן מתו באותו זמן?

מחדש הרבי: אכן על מעשה זה שלא נהגו כבוד בלבד לא מגיע עונש כזה. אבל אז הצטרף זה שהזמן היה זמן של סכנה בגלל הכמות העצומה של 24,000 תלמידים שהצטברו אז. סיפור נוסף בתלמוד ירושלמי (סנהדרין פ"א) מצביע על כך שיש במספר הזה לעורר עין הרע: "מעשה בעשרים וארבעה קרונות של בית רבי שנכנסו לעבר שנה בלוד, ונכנסה בהן עין רע ומתו כולן בפרק אחד" הלשון "מתו כולן בפרק אחד" היא בדיוק כמו אצלנו וגם המספר - 24 קרונות, אצלנו - 24 אלף. ואכן בזוהר ובכתבי האר"י מוסבר שה'דינים' קשורים למספר 24, ולמעלה יש "כ"ד בתי דינים". וכשנכנסה בהם עין הרע, נגבו מהם נפשות על זה שלא נהגו כבוד זה בזה.

הדפסה שלח לחבר שתף