דף הבית | קישורים | צור קשר
כמוך? | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך > כמוך?

כמוך?

26/04/2012 - ד אייר התשעב הרב משה שילת

רק מצד הנפשות אנחנו אחים ממש ותתיכן אהבה עצמית "כמוך"

בדרך כלל זה מתמצה בסטיקר יפה או בציטוט נבוב. את התביעה הבלתי נתפסת של "ואהבת לרעך כמוך" (פרשתנו, י"ט,י"ח) מפרשת החסידות במלוא המובן: ממש לאהוב! לא איזו סימפטיה עמומה וחיוורת.

ל-א-ה-ו-ב!

כשם שאת עצמי אני אוהב לא בגלל מעלותיי ותכונותיי אלא כי אני זה אני, ואני בכלל לא זקוק להסברים למה לאהוב את עצמי, כך בדיוק עלי לאהוב כל יהודי באהבה 'עצמית' שאינה תלויה בדבר. כי כולנו "בנים אתם לה' אלוקיכם", זהו זה.

אם נבין את זה בתור ציווי ממשי, נבין איך הפסוק הזה הופך לנו את החיים. בשביל ממש להצליח במשימה זו, צריך לשנות את סדרי העדיפויות שלנו ולארגן מחדש את צורת החשיבה: "העושים גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה" (תניא פרק ל"ב). אין מצב שאנחנו נשארים עם האגו, האינטרסים ועם הגוף במרכז החוויה והתודעה – ומצליחים סתם כך לאהוב כל יהודי.

זה לא קל אבל בהחלט אפשרי, אם רק נחליט ללכת על זה. ככל שנחיה יותר את הנשמה והפנימיות, המגנט יעבוד חזק יותר, כי זו האמת, מצד הנשמה שלנו אנחנו דבר אחד ממש.

כל התורה פירוש

כשבא הגר להתגייר וביקש מהלל ללמוד את כל התורה על רגל אחת, ענה לו הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד [מה ששנוי עליך אל תעשה לחבירך], זו היא כל התורה כולה. ואידך - פירושא הוא".

בעל התניא מפרש זאת כך: מצוות אהבת ישראל היא הוכחה להתממשות התורה אצל האדם. אין עוד מצווה רוחנית כל כך כמותה! אהבה עד הסוף ליהודי אחר - "כמוך" תיתכן רק במי שאצלו הנפש חשובה באמת יותר מהגוף, כי רק מצד הנפשות אנחנו אחים ממש ותתיכן אהבה עצמית "כמוך". ומכיון ש"יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה..." אז מי שאוהב ישראל באמת – הצליח ! נפשו התעלתה על גופו.

אפשר ללמוד תורה ולהתפלל, לקיים מצוות, לרקוד ולבכות אך להישאר תקוע בתוך האגו... האדם עלול להתמלאות גאווה אפילו מעבודת ה' שלו... אבל כשמשקיעים באהבה ליהודי אחר ומתאמצים עבורו – אז  האדם 'יצא מעצמו' בוודאות; הנפש התגברה על הגוף ללא ספק.

שונא לשנוא את עצמך

באותו סיפור מפורסם תרגם הלל את "ואהבת לרעך כמוך" ל -"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". מדוע בצורה שלילית?

מסבירה החסידות: בדברי הלל טמונה קריאה חזקה לאהבת ישראל גם כשיש סיבה 'מוצדקת' לשנאה. הלל בוחר לומר את המסר בצורה שלילית בשביל להראות שהוא מכיר בקושי של המצווה, אבל גם בעומק שלה: כשם ששנוא עליך להתמקד בבעיות שלך, נכון? כי הרי "על כל פשעים תכסה אהבה", כל אדם אוהב את עצמו ומרחם על עצמו... בדיוק כך תנהג כלפי השני. ייתכן ויש מה לשנוא בו, אבל כמו שאתה שונא לשנוא את עצמך, אז גם אל תעשה את זה לחברך. אל תסתכל עליו כמו על זר במבט בוחן, ביקורתי וקר אלא מבפנים, כמו על עצמך.

אם נעשה את זה, נגלה לפתע גם צדדים חיוביים שנסתרו מעיניינו עד כה. אהבת ישראל לא תישאר רק על הבסיס הגבוה והבסיסי של אחדות הנשמות, אלא גם בתור דבר טבעי. לכל אחד יש מעלות שאין בחברו, וכל אחד משלים את השני ומעניק לו תכונות טובות, כישורים וידע. בסופו של דבר, נוכל לאהוב גם את השוני ולמצוא בו עצמו הרבה נקודות טובות. אותו הדבר שגרם בתחילה לפירוד, יוכל להתהפך לטובה ולהוסיף אחדות.

הדפסה שלח לחבר שתף