דף הבית | קישורים | צור קשר
'אגרות-קודש' – לכ"ק אדמו"ר זי"ע | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > סקירת ספרי הרבי

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > סקירת ספרי הרבי > 'אגרות-קודש' – לכ"ק אדמו"ר זי"ע

'אגרות-קודש' – לכ"ק אדמו"ר זי"ע

29/01/2012 - ה שבט התשעב הרב שלום-דובער לוין

סידרת ה'אגרות-קודש' של הרבי עוסקת במכלול רחב מאוד של נושאים. הסידרה כוללת מכתבים תורניים בכל חלקי התורה, הוראות בענייני עסקנות הכלל בשפע של תחומים ומאבקים רבים לתיקון הבעיות הרוחניות שבדורנו. (לדוגמא: היחס לתנועה הרפורמית, איסור נסיעת אוניות ישראליות בשבת, תיקון חוק 'מיהו יהודי', שלימות ארץ ישראל, ועוד ועוד). אך בעיקר מכילה הסידרה, איגרות המקיפות תשובות לשאלות בכל תחומי החיים, הן בענייני עבודת ה' והן בשאלות פרנסה, בריאות וכדומה, שנכתבו לאנשים פרטיים מכל קצווי תבל שפנו אל הרבי בבקשת ברכה ועצה.

סידרת ה'אגרות-קודש' של הרבי עוסקת במכלול רחב מאוד של נושאים. הסידרה כוללת מכתבים תורניים בכל חלקי התורה, הוראות בענייני עסקנות הכלל בשפע של תחומים ומאבקים רבים לתיקון הבעיות הרוחניות שבדורנו. (לדוגמא: היחס לתנועה הרפורמית, איסור נסיעת אוניות ישראליות בשבת, תיקון חוק 'מיהו יהודי', שלימות ארץ ישראל, ועוד ועוד). אך בעיקר מכילה הסידרה, אגרות המקיפות תשובות לשאלות בכל תחומי החיים, הן בענייני עבודת ה' והן בשאלות פרנסה, בריאות וכדומה, שנכתבו לאנשים פרטיים מכל קצווי תבל שפנו אל הרבי בבקשת ברכה ועצה.

מעניין להבחין בקשת הרחבה של מקבלי המכתבים: גדולי ישראל, ראשי ממשלות,  מנהלי מוסדות וארגונים ועמך בית ישראל. עד עתה הופיעו עשרים ושישה כרכים, שבהם כעשרת אלפים אגרות(!) מהשנים תרפ"ח-תש"ל.

 

אולי יהיה נכון לחלק את הסידרה לשתי תקופות: התקופה שלפני קבלת נשיאות חב"ד, והתקופה שלאחריה. בתקופה השניה, מהווים מכתבי העצות והברכות לאנשים פרטיים חלק חשוב מכלל האגרות, בעוד שבתקופה הראשונה אין כמעט אגרות כאלה.

בכרכים הראשונים מופיעה מערכת 'תשובות וביאורים', בה משיב הרבי לשאלות בכל חלקי התורה: פלפול, הלכה ומנהג, נגלה, קבלה וחסידות, פשט, רמז, דרוש וסוד, חקירה, חכמת התכונה, תורה ומדע, נוסח התפילה, דקדוק ומסורת המקרא, מניין המצוות וענייני תולדות החסידות וכיוצא בזה.

בכל עניין וסוגיה שנשאל בה, השיב בהרחבה, תוך בירור הסוגיה ביסודיות על פי המקורות, כשהוא מגלה אגב כך בקיאות מפליאה בכל חדרי התורה ומנסח את תשובתו בבהירות מדהימה.

לעומת זאת, במבוא לכרך הרביעי (הכולל את מכתבי שנת תשי"א, שנת קבלת נשיאות חב"ד) אנו קוראים:

"בשעה ששלושת הכרכים הקודמים, הנושאים העיקריים שבהם הם שקלא-וטריא בכל חלקי התורה וענייני עסקנות הכלל, הנושא העיקרי בכרך שלפנינו הוא מתן עצות והוראות פרטיות לאנשים מכל החוגים ברחבי תבל. לכל שאלה ושאלה, בין אם היא בענייני עבודת ה', מוצא הרבי הוראה מהתורה בכלל ותורת החסידות בפרט. כל אחד ששואל שאלה פרטית בעניינו משיב לו הרבי על השאלה ויחד עם זאת מעוררו להוספה בלימוד התורה, עבודת ה', נתינת צדקה והפצת התורה והיהדות".

עם זאת יש להדגיש, כי במשך כל השנים הרבה הרבי להשיב לשואליו בעניינים הלכתיים. ניקח לדוגמא את כרך י"ב (הכולל מכתבים מחורף שנת תשט"ז): לאחר עלעול מהיר בדפי הספר, אנו מגלים דיון במגוון של נושאים הלכתיים ומהם:

אתרוגים, אבלות, בין השמשות, חופה, חנוכה, טלית, כבוד אב, כבוד רבו, כתב אשורי, לולב, מזוזות, מילה, מים שאין להם סוף, מעיין, מעקה, נבואה, נידה, ניטל, סוכה, ספר תורה, סתם יינם, עונה, פיוטים, ציצית, קריאת המגילה, קידוש, קריאת שמע שעל המיטה, קריאת התורה, שבת, שחיטה, שימוש במוך, תפירה בשבת ובכלאיים, תפילה ועוד.

מלבד האגרות בתחום ההלכה והפלפול, ישנו סוג נוסף של מכתבים עיוניים והוא – הערות על ספרים, שבאו כתוספת למכתב המאשר את קבלת הספר. מדובר בספרים בכל שטחי התורה, וכן ספרים על תולדות עם ישראל ועל נושאים כלליים. לדוגמא ניקח שוב את כרך י"ב, בו נמצא רשימה מגוונת של ספרים עליהם מעיר הרבי:

שו"ת מנחת יצחק, ספר שביתת הים, מכילתא עם פי' קו המדה והר אפרים, התורה והעולם, רזא דחיי, המקורות היהודיים בקוראן, תורת היחסות של איינשטיין.

                                                                             ***

במשך עשרות שנים קיבל הרבי אלפי ורבבות אנשים ל'יחידות' (פגישה אישית) והעניק להם עצות והדרכות בעבודת ה', בעסקנות הכלל, בבעיות הפרט וכו'.

בד בבד עם ה'יחידויות' לאלה שבאו אליו, השקיע הרבי עבודה רבה בכתיבת אגרות לאנשים רבים בכל קצוות תבל.

בשנים האחרונות, כאשר מספר האנשים הפונים אל הרבי הלך וגדל, פסקה קבלת האנשים ל'יחידות' פרטית וגם כתיבת האגרות הפרטיות לא הייתה שוב כבשנים הקודמות. במקביל, באותה תקופה הורה הרבי להדפיס את סידרת אגרותיו.

מעתה כל המבקש לדעת את דעתו הקדושה של הרבי – כמעט בכל נושא מנושאי החיים: מענייני פרנסה ובריאות ועד לכל שאלה שמציקה לו בעבודת ה' – יכול למצאה באגרות קודש.

הדפסה שלח לחבר שתף