דף הבית | קישורים | צור קשר
בשמחה תמיד | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך > בשמחה תמיד

בשמחה תמיד

02/08/2012 - יד אב התשעב הרב משה שילת

הקדוש ברוך הוא איתנו בחדר, מה צריך יותר מזה?!

"השמחה שישמח אדם בעשית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן עבודה גדולה היא" (רמב"ם הלכות לולב ח,טו)

 

הילדים יכולים להדגים לנו עד כמה השמחה היא בעצם המצב הטבעי של הנפש. אם אין הפרעות מיוחדות – הנפש שמחה ומאירת פנים. אך מה לעשות, אירועי החיים והתגברות החומריות על הנפש גורמות לכך שנזדקק לעבוד ולהתאמץ לחשוב מחשבות שמחות, על מנת לשוב ולעורר את המצב הטבעי הזה.
הנחת היסוד של החסידות היא, ששורש השמחה הוא הדביקות בה', ולכן המחשבות השמחות עוסקות בקירבת ה' אלינו.

 

ברוך מתיר אסורים
התבוננות ראשונה היא בכך שדווקא מתוך חשכת העולם הזה וכיווצה של הנפש – צומחת שמחה גדולה בשעת התעלותה מעל כבלי הגוף. בשעת לימוד תורה ותפילה, שבה הנפש אל ה', והינה משוחררת מגדרי העולם ודבוקה בחיי החיים כמו לפני ירידתה להתלבש בגוף. זוהי שמחת יציאה ממאסר.
"וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה היא שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה, ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה".

 

ברוך זוקף כפופים
בעוד ה'כיוון' של המחשבה הראשונה הוא 'מלמטה למעלה' - שמחת החופש שבשחרור ועלייה טפח מעל הקרקע, ישנה צורת חשיבה הפוכה, 'מלמעלה למטה' הממלאת בשמחה מעצם העובדה שירדנו מעולם הנשמות אל תוך העולם הזה:
מציאותינו כרחוקים ביותר מה', היא היא רצונו! לא אנחנו בחרנו בירידה לעולם, אלא הוא שלח אותנו לכאן. מטרת הגעתנו לכאן היא להאיר את העולם, להשפיע עליו ולתקנו. "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" ודבר זה נעשה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות דרכם אנו 'ממשיכים' קדושה לתוך העולם ומגלים את ה'. כך, שיחד עם צערנו על ריחוקנו אנו שמחים ומאושרים על ריחוקנו. דווקא אנחנו, בניו אהוביו, זכינו להישלח על ידו למשימה הקשה מכל, על אף המרחק של עולם הזה מאור ה' - אנו סמוכים ודבוקים ללבו ולרצונו.

 

איתנו בחדר
לפעמים, כאשר מחשבות עמוקות שמיוסדות על עבודת ה' שלנו אינן מצליחות לשמח אותנו, יש לשלוף את 'נשק יום הדין' – השמחה בה' אחד, שאין לה כל תלות במצבנו או בדרגתנו.
העולם מתהווה בכל רגע מחדש בדבר ה' ותלוי בו. הקב"ה הוא המציאות האמיתית היחידה כאן בעולמינו ואנחנו נמצאים קרובים אליו באמת בכל רגע. רק דמיון שווא מסמא את עינינו לבלתי נראה את המציאות הפשוטה הזאת. זהו, הגענו הביתה! בעצם אף פעם לא יצאנו ממנו. ה' הכי הכי קרוב אלינו ברגע זה ממש!
"כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתאכסן ודר אתו עמו בביתו; וקל-וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך-מלכי-המלכים הקב"ה". הקדוש ברוך הוא איתנו בחדר, מה צריך יותר מזה?!
על אף שההכרה בנוכחות ה' איננה מודעת, היא יכולה להיות מקור שמחה אם רק נבחר בכך. כפי שפעימות לבנו אינן משמחות אותנו רק מפני שאיננו שמים לב אליהן, אך הן כשלעצמן משמחות עד מאוד, כך גם כוח האמונה יכול להציף באושר ושמחה אם רק נפנה לו את לבנו ודעתנו.

 

מספרים חסידים סיפור קשה אך עמוק על יהודי אחד שביתו עלה בלהבות, ולמרבה התדהמה, שכניו מצאו אותו רוקד מסביב לבית! השכנים המופתעים שאלו אותו: 'השתגעת? למה אתה כל כך שמח?' והיהודי ענה: 'אני שמח על כך שאני יהודי. כי אילו הייתי גוי, גם האלוקים שלי היה נשרף!".

(על פי תניא פרקים ל"א, ל"ג)

הדפסה שלח לחבר שתף