דף הבית | קישורים | צור קשר
מעלת המערה | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון > מעלת המערה

מעלת המערה

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב מנחם מענדל ברונפמן

"מחט שהיא נתונה על מעלת המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה",
כי הרבה כינוים לנשמה, ועל שם מעשיה נקראת. ומעקרי תכלית ירידתה הוא - לחבר התחתון ביותר בעליון ביותר (שלכן נשתנה יצירת גוף האדם כו'). וזהו פעולת מחט, שהוא התופר ומחבר שיהיה הגילוי למטה כמו למעלה.

באגרות קודש של הרבי, כרך ב' (אגרת קעט) כותב הרבי ביאור ששמע מאביו במשנה במקוואות:
...מה ששמעתי מאאמו"ר הכ"מ במשנה (מקואות ספ"ז) "מחט שהיא נתונה על מעלת המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה",
כי הרבה כינוים לנשמה, ועל שם מעשיה נקראת. ומעקרי תכלית ירידתה הוא - לחבר התחתון ביותר בעליון ביותר (שלכן נשתנה יצירת גוף האדם כו'). וזהו פעולת מחט, שהוא התופר ומחבר שיהיה הגילוי למטה כמו למעלה.
ואיך תבוא לידי מדריגה זו, שהיא גבוהה יותר מקודם שירדה לעוה"ז? - הוא על ידי הטבילה במים רבים, שהם בפרט הטרדות דזמן הגלות, ואף שירידה גדולה היא - בירא עמיקתא, מערה, בכ"ז הוא צורך עליה, מעלת המערה.
ואופן הטבילה הוא - מוליך ומביא, רצוא ושוב ולא בקיומא דחד סמכא, הן בעבודת התורה והמצוות והן בעניני עולם הזה, שאז הוא הוכחה שאינו משועבד לטבעיות גופו.
וכיון שעבר עליה הגל (מלשון כל משבריך וגליך עלי עברו) טהורה.
(והרבי מסיים את הביאור, ביחס לאביו):
ויש לומר שבפרט הוא באלו שהלכו בגולה  (גל)  אחר גולה - לקתה בכפליים - וע"פ מארז"ל (ב"ר ס"פ מד) שבירר אברהם מלכיות וק"ל, ששכרם נחמה בכפליים.

הדפסה שלח לחבר שתף