דף הבית | קישורים | צור קשר
טב למיתב טן דו | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון > טב למיתב טן דו

טב למיתב טן דו

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב מנחם מענדל ברונפמן

כאשר אנו אומרים את המלה "דו", אתה, אנו מדברים על "עצמות" השי"ת, ולא על כל התלבשות או התגלות שלו באיזה עולם שיהיה. אבל המילה "דוּ" משמעותה גם זוג, שניים (כלשון חז"ל "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו

פעם ישבו החסידים יחד בהתוועדות, וניגנו את הניגון המפורסם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב (על שמו נקרא גם ר' לוי'ק), הדודל'ה. דוּ באידיש פירושו "אתה", ורבי לוי יצחק מברדיטשוב נהג לשיר שבכל דבר ובכל מקום נמצא "דוּ" - אתה השי"ת, שמלא כל הארץ כבודו. וכאשר חיים את המציאות הזו, שהכל דו - מעלה ומטה, פנים ואחור - הכל אתה, אז הכל טוב. בשעה שהחסידים שרו את הניגון, פנה ר' לוי'ק אליהם ואמר להם (על דרך ה"תרתי משמע"): דעו לכם, שכאשר אנו אומרים את המלה "דו", אתה, אנו מדברים על "עצמות" השי"ת, ולא על כל התלבשות או התגלות שלו באיזה עולם שיהיה. אבל המילה "דוּ" משמעותה גם זוג, שניים (כלשון חז"ל "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו"). והשנים הם השכינה וכנסת־ישראל כשהם ביחד. וכשאנו פונים לכל רוח, ומעלה ומטה, ותמיד זה "דו" - אנו מתכוונים לשכינה ולכנסת־ישראל. כמו שאנחנו חפצים לראות את השי"ת בכל מקום ומקום, ככה ממש צריך בכל מקום לראות את הזיווג של השכינה וכנסת־ישראל.

הדפסה שלח לחבר שתף