דף הבית | קישורים | צור קשר
תיכנס לתיבה, תבין את המבול | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך > תיכנס לתיבה, תבין את המבול

תיכנס לתיבה, תבין את המבול

19/10/2012 - ג חשון התשעג הרב משה שילת

מבול בלבולי העולם הזה איננו רק עונש אלא בא לטהר אותנו!

מבחר מאמרי אדמו"ר הזקן, בעל התניא, על התורה והמועדים רוכזו בספריו 'תורה אור' ו'לקוטי תורה' על פרשת השבוע. זהו צמד הספרים הקלאסי והקדום ביותר של מאמרי חב"ד ובהם מאות מאמרים שברר האדמו"ר ה'צמח צדק' מתוך אלפי מאמרים של סבו האדמו"ר הזקן. חסידים נוהגים ללמוד בהם בכל שבוע.
למה הוצרך רעש גדול כזה?
וכך שואל אדמו"ר הזקן במאמרו השבועי:
"לכאורה אינו מובן ענין המבול שאם היה רק להעביר ולשחת האנשים החוטאים למה הוצרך לבחינת רעש גדול כזה, הלא ברגע אחד היה ביכולת ה' להעבירם אף בלא המבול?"
ומסביר: המבול בא בעיקר לטהר את הארץ ש"התמלאה חמס ונתקלקלה מאוד" ולכן ירדו הגשמים במשך ארבעים יום (רומז גם על 40 סאה של מקווה הטהרה) והארץ טבלה כמעט שנה בתוך ה'מקווה' שכיסה את כולה עד מעל ראשי ההרים הגבוהים, כמו אדם שצריך לטבול במקווה ש"כל גופו עולה בהם"...
כשהנביא ישעיהו מתאר את המבול כ"מי נח", הוא מתכוון גם למשמעות של הנחת והמנוחה הרמוזות בשמו של נוח. המבול הגיע לעולם על מנת לנקותו ולטהרו, לאחריו נפתח עידן מתוקן ונינוח יותר.
בנו של בעל התניא (אדמו"ר האמצעי, בספרו "תורת חיים") מסביר שטהרה קשה זו נצרכה פעם אחת בלבד. הטהרה הבאה תהיה לעתיד לבוא ובצורה עמוקה עוד יותר, רוח הטומאה תעבור מעצמה ולתמיד מן הארץ וזה יהיה בהתגלות הקב"ה בעולמינו בביאת המשיח. אבל בתחילת הדרך, העולם שהשחית את דרכו היה צריך לחטוף פעם אחת מבול "כפשוטו".
נהרות לא ישטפוה
בהמשך דבריו מקשר האדמו"ר הזקן את המבול של פרשת נוח ל'מבול' אחר לגמרי. מבול טרדות הפרנסה ומחשבות בענייני העולם הזה. גם הם עונש על חטא אדם הראשון וחטאים נוספים. העולם איננו זך ומבורר ולא פעם חיינו נראים כמו מבול אחד גדול, ים של טרדות ובלגאנים... אבל יש "תיבה" שצפה על גבי המים והיא התיבה=המילה של התפילה ולימוד התורה. "בוא אל התיבה" מפרש הבעל שם טוב - יש "להיכנס" עד הסוף לתוך תיבות התפילה והתורה ואז "נהרות לא ישטפוהו".
וחידוש גדול מחדשת כאן החסידות: כשם שהמבול לא היה רק עונש אלא בא בעיקר לטהר, כך מבול בלבולי העולם הזה איננו רק עונש אלא בא  לטהר אותנו! יש משהו עמוק מאוד שנמצא בתוך העולם הזה על טרדותיו! מבול העולם מביא אותנו לעומק שלא נמצא בלימוד תורה ותפילה נטו, אלא שלגלות זאת ניתן רק מתוך התיבה... "ותרם התיבה" המילים הקדושות של התורה והתפילה מתרוממות בזכות מי המבול, בזכות בלבולי העולם הזה!
טעות הבעלי עסקים
השקועים באהלה של תורה, אינם יכולים להגיע למצב של צימאון נורא. הם 'חיים טוב', לומדים שעות רבות בכל יום וניגשים לתפילות מתוך יישוב הדעת וסביבת עבודה טהורה. דווקא אנשי-מעש, השקועים בטרדות ומצויים בסביבת עבודה שונה לחלוטין, זוכים בעת עבודת ה' שלהם למעלת בעלי תשובה, שלמעלה מן הצדיקים.
הטעות שלנו היא שאנחנו חושבים שהתפילות העמוקות באמת שייכות לאנשים במצבים רגועים ומיושבים. אבל אם נסכים לכבות את מבול המחשבות שלנו לכמה דקות של תפילה, נוכל להיזכר עד כמה אנחנו מתגעגעים, עד כמה התרחקנו מן התפילות הזכות של ימי תשרי... תשוקה עמוקה ביותר יכולה לפרוץ, כיתרון האור הבא מן החושך, דווקא אצל 'בעלי-בתים' ולא אצל בחורי ישיבה.
"וזהו טעות הבעלי עסקים שבדעתם שאין יכולים להתפלל כל כך כמו היושבי אוהלים, כי אדרבה – נהפוך הוא! שהם יכולים להתפלל יותר כי יתרון האור הוא מתוך החושך דווקא".

 

הדפסה שלח לחבר שתף