דף הבית | קישורים | צור קשר

המלך בשדה

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי-תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים * במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי

הקשר שקיים לנצח

מדוע אנו מתחננים ומבקשים מהקב"ה שימלוך עלינו ועל העולם? * איך ייתכן ש"עיצומו של יום הכיפורים" מכפר ומנקה את כל הפגמים שגרמו החטאים? * ולמה באים בשמחת-תורה לרקוד עם התורה גם יהודים שכל השנה אין להם קשר גלוי לתורה ולמצוותיה? * מבט פנימי על מועדי תשרי ועל מהותו של יהודי

ההכתרה

'מלכותו' של הקב"ה פירושה, שרוממותו הנעלית של הקב"ה תהיה בהתגלות אצלנו. שעליונותו ורוממותו יורגשו אצלנו ונחפוץ במלכותו. בכדי לפעול זאת, דרוש שאנו נכתיר ונמליך אותו. זהו תוכן בקשתנו בראש השנה – "מלוך על העולם"

"ביום חתונתי – זו שמחת-תורה"...

'בן-התורה' עם כל גאונותו ובקיאותו, הרי המבוקש שלו הוא השכליות שבתורה, שהם רק 'גילויים'. לפיכך הוא 'רחוק' מעניין 'עצמותו', אשר לגביו ריחוק השכל של תינוק וריחוק השכל של גאון-הגאונים הוא בהשוואה ממש. אם יתבונן 'בן-התורה' בכך, אזי תעורר תחושת-ה'חסר' אצלו את התשוקה לבקש את ה'אנכי' שבתורה בדוגמת ה'רחוק שנעשה קרוב'

ארבע-שליבות בסולם התשובה

הקצאת ארבעים יום תמימים שבין ראש-חודש אלול ליום הכיפורים כתקופה של תשובה, יש בה מן המתמיה. שהרי 'שיעור זמן תשובה' המינימאלי לרציניים הוא: "בשעתא חדא וברגעא חדא" ואילו לשטחיים – גם ארבעים שנה לא יספיקו... מהי אם-כן ההקצבה של 'ארבעים יום'?

'אווירה' של אלול

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים בעיירה ליובאוויטש בחודשי אלול ותשרי, תיאור על "בעלי-עבודה", על "שבת סליחות" וליל "זכור הברית"

לשמוע קול שופר

התקיעה היא קול פשוט. שאין לו גוף ודמות הגוף של תיבות ואותיות וצירופי-צירופיהן והוא מתפרץ מעמקי חביון עוזו של הלב. ואחרי כן – שברים ותרועה. "גנוחי גנח" ו"יילולי יליל". בחינת לב נשבר ונדכה ("שברים") והתעוררות פנימית בבכיה ("תרועה")

הרבי, ה'למדן', 'בעל-העגלה' ו'בעל-התשובה'

באחת מרשימותיו מספר הרבי הריי"ץ על ר' יוסף מבישינקוביץ', שהיה אחד מגדולי תלמידי החכמים בעירו, ונהיה מחסידיו של אדמו"ר הזקן.

נקודות לראש השנה

עיקר עבודת ראש השנה הוא בקבלת עול מלכות שמים. ולכן עבודת היום בעבודה הנראית כמו פשוטה, באמירת תהלים כל הזמן ולמעט בשינה בשני לילות אלו ככל האפשרי, ולהזהר בדברים בטלים עד קצה האחרון, גם משיחות איזה שיהיו.

שמחת תורה אצל רבינו הזקן

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים אצל האדמו"ר הזקן. מתוך לקוטי דבורים

ניצוצות חבדיים

לימוד "תשובה" מהגוי * מה עונים לחסיד ש"מתפשט" בכל בית המדרש * מהי תשובה לצדיקים שכל ימיהם הם "סור מרע" ו"עשה טוב" בתכלית?

ה"תשרי" הראשון של הרב חנזין

הגה"ח רבי דוד חנזין ע"ה מספר בצניעות אופיינית מחד, ובהתקשרות לוהטת מאידך, על נסיעתו הראשונה לרבי לחודש תשרי תשי"ט

החיים בצל הרבי - הרב יואל כהן

לקראת ג' תמוז, יום ההילולא החמשה-עשר של הרבי זי"ע, פנתה מערכת 'מעיינותיך' בבקשה לגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א, המכבד את עלוננו במאמריו המיוחדים מאז תחילת הוצאתו לאור, להקדיש את מאמרו בגיליון הנוכחי, לשחזור סיפורים ואירועים מיוחדים הזכורים לו מהשנים העשירות במחיצת הרבי ומעבודתו המיוחדת כ'חוזר', ולשתף את הקוראים בפנינים היקרות שעולות בזיכרונו. ר' יואל נעתר לבקשתנו וחלק עימנו כמה סיפורים ואירועים מרתקים להם היה שותף. והדברים מלווים בהסבר וניתוח המיוחדים לו

מאמרי הרבי - הרב יהושע שפירא

לא פשוט להתבונן באישיותו של הרבי זי"ע, לבוא בדברי הערכה שיש בהם ממש. כל אדם כלול מריבוי גוונים ועניינים שקשה, ואולי בלתי אפשרי, לעמוד על תכליתם. כשמדובר באדם גדול, באיש אשכולות שהכל נמצא בו, בדמות שאין ערוך לעומקה ולגודלה – גדל הפלא, ועמו גם הקושי לתפוס ולכוון באמת לעצם הגדלות שבאישיותו.

האדם השלם – הרב וינברג האדמו"ר מטולנא

בהנהגתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש יש דברים שנראו לכאורה כמו ניגודים, אך למעשה הרבי מיזג את הניגודים ויצר מתוכם שלמות באופן המעורר התפעלות עצומה * הנקודות הללו הן אמנם רק טיפה מן הים באישיותו המופלאה, אבל הן יכולות להוביל אותנו להכרה כלשהי במהותה של השלמות ולהוות מורה-דרך עבורנו

מטבע לצדקה - הרב אייל ורד

רך ונעים, אכפתי ואוהב, יודע כל מה שקורה עם כל אחד מהמקושרים אליו, מרגיש בליבו את הצער והמצוקה של כל יהודי, מרוסיה האפילה, ועד אמריקה השבעה.
ותובע ודורש מצד שני. לא לנוח, להתקדם 'לפרוץ', להיות שליח, לחשוב ולחיות גאולה באופן מתמיד, להיות מוכן למסירות נפש למעלה מטעם ודעת.

המערכה על הגאולה - הרב מנחם ברוד

במרכז הווייתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע עמדה השאיפה להחיש את ביאת גואל-צדק * שינויי דגשים במהלך השנים, עד להכרזה "הגיע זמן הגאולה" ושהכול כבר מוכן לקראתה * מהי מטרת הציפייה האדירה שחולל, וכיצד להתייחס לפרסומים בלתי-מוסמכים הנראים בחוצות

הקרבניט – הרב עדין אבן ישראל

אנו נמצאים כעת בסוף כל תקופות האידיאולוגיות, ואפילו בסוף התקופה שבה האמינו, כי כוח או כסף יכולים לפתור בעיות. זהו זמן אשר בו רבים כבר מוכנים, בפנימיות לבם, לאמונה. עלינו רק לפקוח את עינינו ולראות כיצד החיים מתפתחים, כיצד האמונה הולכת ונחשפת.
ואת זה, שוב ושוב, אמר הרבי: ראו, הביטו, הסתכלו אל מעבר לדברים. פיקחו את עיניכם וראו מה חבוי בפנים.
הקברניט אינו נמצא עוד אתנו. הוא הזהיר אותנו שאנו עלולים לראות סביבנו גלים ומשברים אימתניים, סערה נוראה מתחוללת, רוחות מנשבות מכל הכיוונים. ואולם הוא גם הבטיח שהחוף קרוב, קרוב מאוד.

להביא לימות המשיח – הרב עדין אבן ישראל

'משיח' לא היה בשביל הרבי רק מעין מנטרה, שיש לחזור עליה שש או עשר פעמים ביום כדי להתגבר על קשיים. בשביל הרבי 'משיח' היה משהו שיש לעבוד עבורו, שיש לעסוק בו, שצריך להילחם בשבילו.
לעשות את הבלתי אפשרי – הרב עדין אבן ישראל
לפני יותר משתים עשרה שנה כתבתי לו מכתב, תיארתי בו את מעשי וציינתי, כי כל אחד ואחד מהפרויקטים שאני מעורב בהם די בו כדי להעסיקני מדי יום ביומו מבוקר ועד לילה. כתבתי לרבי שקשה לי להמשיך לעשות את כל הדברים הללו, והוספתי שכל יום קשה יותר מקודמו. שאלתי אותו: מה צריך להיות סדר הקדימויות שלי? על מה עלי לוותר? והוא ענה לי (זה היה המכתב האחרון שקיבלתי ממנו): המשך את כל מה שאתה עושה, והוסף עוד.

לעשות את הבלתי אפשרי - הרב עדין אבן ישראל

נאום בספריית קנדי בבוסטון, ארה"ב
בג' בתמוז תשס"ד, יום השנה העשירי להסתלקות הרבי מלובאוויטש

עיניו למטה וליבו למעלה - הרב צבי הירש

אני מבקש לכתוב בבחינת "והחי ייתן אל לבו" – נתינת משהו מדמותו של הצדיק אשר גם במיתתו קרוי חי, אל לבנו, להסיר את לב האבן ולתת תחתיו לב בשר טהור לעבודת ה'. זאת, בעיקר באמצעות אסיפת סיפורים, שכן מטיבם המיוחד של אלו, שהם נושאים את החיים המתוארים בהם ברעננות גדולה מכל דברי הערכה מסוגננים.

רצינות ממשיכה אמונה – סיפור הרב שבתי סלביטיצקי

הססתי האם להמשיך ולשאול אך בסוף קיבלתי אומץ ושאלתי:
"רבי, אני מתכוון ברצינות"!
להפתעתי, כאשר הבטתי ברבי, ראיתי על פניו קורת רוח. על שפתיו היה מין ברק של חיוך. היתה לי הרגשה שהוא נהנה מהאמת שבמילים הללו כאילו הוא חיכה להם.
הוא הביט בי ואמר:
"אם אתה שואל ברצינות, דע לך שהקב"ה נמצא בתוכך, בתוך לבך".

לנהוג בכבוד או משחקי כבוד

ר' עקיבא דרש מתלמידיו לקיים את "ואהבת לרעך כמוך" עד הסוף. מרוב אהבה, כל תלמיד היה 'חייב' שכולם יבינו ויחיו את הדברים דווקא כמוהו!

אין לך בן חורין

אפילו מעמד קבלת התורה מוגדר כמעמד של 'עבודה' - "תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

עולם, נפש ושנה

כשהנפש לא מצליחה להתרומם, סימן הוא שהעולם-המקום השתלט עליה

אנא סימנא בעלמא

ר' עקיבא דרש מתלמידיו לקיים את "ואהבת לרעך כמוך" עד הסוף. מרוב אהבה, כל תלמיד היה 'חייב' שכולם יבינו ויחיו את הדברים דווקא כמוהו!

להקריב את הבהמה

'אתערותא דלעילא' ללא 'אתערותא דלתתא' עלולה להתפוגג ולא להשאיר זכר!

מסע הנפש בתפילת שחרית

בתפילת שמונה עשרה אנחנו בהיכלו של מלך, רואים איך הוא מביט ישירות לתוך עינינו

ראש בקיר

את עמלק לא ניתן לנצח על ידי טענות ושכנועים.

משפטים כחוקים

עצם זה שדבר מסוים כל כך הגיוני ומוכרח, זה עצמו התחדש ונטבע בעולם בעת מתן תורה!

דבר אל בני ישראל ויסעו

בדרך לקראת הארת העולם אין זמן למלחמות - אפילו לא עם מצרים

קשה לאהוב, קל לפחד

גם כשהתפילה מסתיימת והרגש חולף, הטעם הטוב של האהבה לה' מלווה את האדם

ללמוד איך להתפלל

שעת התפילה היא שעה שבה ניתן להרדים לחלוטין את היצר הרע

שלושה ניסים ואחד מוביל

מלחמתם של היוונים הייתה כנגד הרוחניות של עם ישראל, והניצחון הסתיים עם נס על-טבעי שכולו רוחניות נטו.

משפט החסידות בשמים ובארץ

יציאתו מהמאסר היא התגלות אלוקית גדולה וקידוש ה', כי המאסר הזה לא היה עניין אישי. בעל התניא רואה במאסר זה את המלחמה על החסידות כולה שהוא רק נבחר כמייצגה.