כיצד קיבל רבינו הצמח צדק את עול ההנהגה?

תמונה של  כיצד קיבל רבינו הצמח צדק את עול ההנהגה?

פרק מחיי רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זי"ע, בעל צמח צדק, כפי שהועלה על הכתב ע"י נכדו אדמו"ר הריי"צ