מאמרים נבחרים / ג' תמוז-יום הילולא / מאמרים נבחרים באורחותיו  

מעשה רבי

תמונה של מעשה רבי

ברשימתנו הנוכחית, ריכזנו לקט של סיפורים וציטטות מיוחדות, בשני נושאים מוגדרים – היות הרבי 'יהודי של שולחן-ערוך' בכל עצם מהותו, והקפדתו הנדירה לדבר ב'לשון נקייה'.