האתגר: להיות מנהיג!

תמונה של האתגר: להיות מנהיג!

האופן בו הרבי הפתיע ואיתגר אותי והדרך בה שינה את חיי - אינם רק סיפור אישי וחוויה אינדיבידואלית בלתי נשכחת, אלא יש בהם גם מסר מעשי שמתאים ופונה לכל אחד ואחת מאיתנו הרב יונתן זקס הרב הראשי לאנגליה נאומו בכינוס השלוחים העולמי