מדורים / שו"ת  

שו"ת בעבודת ה'

תמונה של שו"ת בעבודת ה'

האם יש קשר בין עצבות ומרה־שחורה לרוח שפלה וענווה? • מה יותר גרוע – העצבות או הליצנות? • מדוע האיסור להיות בעצבות לא נתפרש בתורה? • ומה יעשה אדם השרוי בעצבות ואינו מצליח להיפטר ממנה? • חסיד עובד ה' חולק את רחשי ליבו במכתבים לידידו מאת הגאון החסיד ר' אברהם חיים רוזנבוים ע"ה מגדולי חסידיו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע