מאמרים נבחרים / מאמרים יסודיים בחסידות  

מצות אחדות ה'

תמונה של מצות אחדות ה'

הרב שניאור זלמן גופין מתוך שיעורים שניתנו בתכנית "לב לדעת" במאמר ד"ה 'האומנם' תרמ"ג לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב