ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

תמונה של ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

המכתב הראשון של הרבי זי"ע לבני הישיבות