כלל ופרט, פרט וכלל

תמונה של כלל ופרט, פרט וכלל

מכתב מתוך הספר "תורת הרבי מליובאוויטש זי"ע – אגרות קודש"