כי קרוב אליך הדבר מאוד

תמונה של כי קרוב אליך הדבר מאוד

עבודת התפילה היא עניינו הייחודי של 'קונטרס התפילה', שכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע מלובאוויטש, לבירור דרכה של תפילה, ולסיקולה מכל אבני הנגף