שילוב שמחת ההילולא עם שמחת הגאולה מהמאסר

תמונה של שילוב שמחת ההילולא  עם שמחת הגאולה מהמאסר

שילוב שמחת ההילולא של המגיד ממעזריטש זי"ע עם שמחת שחרור תלמידו בעל התניא זי"ע מבית הסוהר