מדורים / שו"ת  

הטיפוס אל הלימוד "לשמה"

תמונה של הטיפוס אל  הלימוד "לשמה"

אי־אפשר להגיע אל היעד מבלי להכיר את מסלול הטיפוס הרב אור חיים טאוב, ישיבת אש קודש, רמת גן