תוכן פנימי בענייני מצוות סוכה והקהל

תמונה של תוכן פנימי בענייני  מצוות סוכה והקהל

כשעוד היה נחבא אל הכלים, המצניע את גדולתו הכבירה בכל חלקי התורה, היה מתוועד הרבי בהוראת חמיו פעם בשנה עם תלמידי הישיבה. מעמדים אלו היו נביעה תורנית אדירה ללא הפסקה • ברשימותיו האישיות כתב הרבי לעצמו ראשי פרקים מאשר דיבר באותן הזדמנויות • דלינו מהן כמה פנינים לחג הסוכות, שנכתבו בסגנון המיוחד של הביאורים שאפיינו את חידושי תורתו באותו הזמן

מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

הרבי ואביו

תמונה של הרבי ואביו

הרבי היה לא רק בנו האוהב אלא גם תלמידו המובהק, וגם ממרחק גיאוגרפי עצום המשיכו להתכתב בעומקי וסתרי תורה • מדוע בכו הכל בעת ה'בר מצווה' של הרבי? כיצד תיתכן חתונה ללא חתן? ועל איזה מנהג מפציר רבי לוי יצחק מבנו שיחדל מעשותו? • מסכת הקשרים המיוחדת שבין רבי לוי יצחק ובנו - הרבי