אני לדודי ודודי לי

תמונה של אני לדודי ודודי לי

מחשבות בח"י אלול