מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

סקירה מקיפה על כתבי רבי לוי יצחק ומאפייניהם

תמונה של סקירה מקיפה על כתבי  רבי לוי יצחק ומאפייניהם

עיון בכתבי רבי לוי יצחק מגלה עושר נפלא וגילוי אור חדש בקבלה ובחסידות וגם בנגלה • את הדברים כתב בגלות, בתמצות עצום, כשאין לפניו ספרים ומרבית הציטוטים המדויקים מהש"ס, זוהר, ספרי קבלה וספרי חסידות נכתבים מתוך הזיכרון • שיטתו העיקרית - לדייק בלשון ובכל פרט ופרט, ומתוך כך להגיע לעומק הסוגיא ולהסברה שמבהירה את הדברים • אפילו ציונים אגביים לספרים שונים טומנים בחובם, פעמים רבות, הארה של אותו מראה מקום בביאור חדש ומקורי • למאפייניהם של כתבי הגאון רבי לוי יצחק