יעקב רחל ויוסף בספירות העליונות

תמונה של יעקב רחל ויוסף בספירות העליונות

משקו"ט הגר"י הוטנר זצ"ל עם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ברזי תורה חלק ראשון בתוספת דברי פענוח והסבר מאת הגאון רבי יעקב לייב אלטיין עורך ראשי של "חסידות מבוארת"