בדרך אל הארמון

תמונה של בדרך אל הארמון

את המשל החסידי של המלך בשדה אנו מוצאים בהקשרים שונים, אבל השאלה המסקרנת היא - מנין בא המלך אל השדה? מבט נוסף על המשל המפורסם מאיר את ההבדל בין חסידות חב"ד לחסידות פולין, וחושף את הקשר בין צמד החודשים אב ואלול - מן הגלות אל השדה, בדרך אל הארמון