מאמרים נבחרים / לימוד הרמב"ם היומי  

מתחילים ומסיימים את הי"ד החזקה

תמונה של מתחילים ומסיימים את הי"ד החזקה

בלימוד ייחודי זה ניתן לתפוס את ההיקף של התורה. לא מדובר כאן על לימוד עיוני בפרט כזה או אחר ואף לא בלימוד למעשה אלא בלימוד של המכלול – "ידיעת התורה".

מאמרים נבחרים / לימוד הרמב"ם היומי  

שיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע

תמונה של שיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע

ייחודו הכפול של "משנה תורה": הקפת הלכות התורה כולן, והלשון הבהירה והמזוקקת השווה לכל נפש - מאפשר הזדמנות לאחד את כל בני ישראל בלימוד כל התורה כולה • השיחה שבה הכריז הרבי על תקנת השיעור היומי ברמב"ם