מאמרים נבחרים  

התניא וה"נועם אלימלך"

תמונה של התניא וה"נועם אלימלך"

מה עומד במרכז עבודת ה'? מעשה קיום המצוות בעולם בפועל, או הדביקות ורגשות ההתעלות הרוחנית? • השוואה בין מובאות מה"תניא" למובאות מה"נועם אלימלך" מאירה את עמדתו של רבינו הזקן על תכלית העבודה הרוחנית של היהודי הממוצע, אותה הוא מבסס על דמות "הבינוני" • "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"