מדורים / סיפורים  

הנהגת הפרט הכלל והנהגת הפרט

תמונה של הנהגת הפרט הכלל והנהגת הפרט

לפנינו סיפורו של יוסף בן אליעזר שנדפס בספר "ורבים השיב מעוון" חלק ראשון עמ' 118 בעריכת הרב אהרן דב הלפרין.