מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

בחודש השביעי

תמונה של בחודש השביעי

הגאון רבי דוד חנזין זצ"ל מספר על חודש תשרי בצילו של הרבי מליובאוויטש זי"ע