מדורים / חסידים הראשונים  

הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל

תמונה של הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל

הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל, מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן, הוא אחד מדמויות המופת של החסידים הראשונים • מלבד תורתו בנגלה ותשובותיו בהלכה, חיבר ספרים עמוקים ומקוריים העוסקים בעיונים בתורת חב"ד • הצצה לתורתו המופלאה של חסיד קדמון שמואל מרצבך