תורת החסידות התחנה האחרונה לפני הגאולה

תמונה של תורת החסידות התחנה האחרונה לפני הגאולה

במרוצת הדורות נעשתה התקדמות הדרגתית לעבר ההכרה שהקב"ה נוכח לחלוטין בתוך המציאות • הבעל־שם־טוב הרים את האמונה לדרגה הגבוהה ביותר — ש"אין עוד מלבדו" הוא אמת לאמיתה כפשוטו • על־פי שיעור שנמסר במסגרת אירועי 'צמאה' תשע"ח

מאמרים נבחרים / מאמרים יסודיים בחסידות  

השגחה פרטית על־פי שיטת הבעש"ט

תמונה של השגחה פרטית על־פי שיטת הבעש"ט

כיום הכול מאמינים בהשגחה פרטית, היינו שהקב"ה משגיח על כל פרט בבריאה, מהדבר הגדול ביותר ועד גורלו של עלה נידף ביער. אך למעשה זהו חידוש עצום של הבעש"ט, לעומת רבים מגדולי־ישראל שקדמו לו. הסבר השיטות, וחשיפת העומק המופלא של ההשגחה המיוחדת על עם־ישראל על־פי שיטת הבעש"ט