החי נושא את עצמו

תמונה של החי נושא את עצמו

אמרי קודש שנשמעו מפיו של כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א נו"נ למגיד ממעזריטש זצוק"ל י"ט כסלו תשע"ו