מאמרים נבחרים / שמחה וחג הפורים  

פורים עם הרבי

תמונה של פורים עם הרבי

התוועדות פורים אצל הרבי מליובאוויטש זי"ע היתה נערכת במוצאי החג, בליל ט"ו, בבית המדרש הגדול אליו היו מגיעים כולם לאחר סעודת פורים. הרבי עצמו היה מגיע בדרך כלל לאחר שהחל לקיים בעצמו את מצוות היום – "עד דלא ידע", וברוח זו נערכה ההתוועדות מתוך שמחה והתרוממות הנפש. במהלך ההתוועדות השמיע הרבי שיחות בדברי תורה ועבודת ה' וביניהם היו מפסיקים לאמירת "לחיים", ניגונים וחילופי דברים קצרים עם אנשים פרטיים. בשלב מסויים במהלך ההתוועדות, רומז הרבי שברצונו לומר מאמר חסידות. הקהל פותח בניגון דביקות חסידי, נעמד על רגליו, ועם סיום הניגון החל הרבי באמירת המאמר בעינים עצומות למשך כשעה. ההתוועדויות היו מסתיימות בשעות הלילה המאוחרות ולעיתים עם עלות השחר לפנינו קטע מהתוועדות פורים תשט"ז ואחריו יומן שכתב אחד הנוכחים בפורים תשכ"ו