ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

תמונה של ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

המכתב הראשון של הרבי זי"ע לבני הישיבות

 

תלמידי הישיבות עמודי עולם -מכתב הרבי הריי"ץ לחודש אלול

תמונה של תלמידי הישיבות עמודי עולם -מכתב הרבי הריי"ץ לחודש אלול

עומדים אנחנו כולנו בהיכל הרחמים