לשמוע קול שופר

תמונה של לשמוע קול שופר

בשעה שאדם לוקח שופר ומריע, הרי הוא מוחה כנגד המציאות המבדילה בינו לבין האין סוף. הוא נאנח קשה ומיבב על אי־יכולתו לדלג על הרי הישות החוצצים בין נשמתו לקונה הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

 

הרי י"ט כסלו היום וצריך להתוועד

תמונה של הרי י"ט כסלו היום וצריך להתוועד

מתוך נאומו בהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ט בבוסטון נרשם בשעתו ע"י הגרי"ל שפירא ראש ה'ישיבה גדולה' במיאמי

 

"ושאבתם מים בששון"

תמונה של "ושאבתם מים בששון"

שאיבת מים שמביאה לשאיבת רוח הקודש זוהי תמצית משנת החסידות בכלל ומשנת חב"ד במיוחד