מדוע שלל בעל התניא את העמדה שהצמצום הוא "כפשוטו"?

תמונה של מדוע שלל בעל התניא את העמדה שהצמצום הוא "כפשוטו"?

העוסקים בסוגיית הצמצום מרבים לדון בנמשל, בשאלת נוכחות ה' בבריאה והסתעפויותיה. אך מתברר שדווקא הבנה מדויקת של המשל שופכת אור בהיר על הסוגיה הסבוכה, ומוכיחה כי פשוטו של הצמצום – אינו כפשוטו