מדורים / חסידים הראשונים  

הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל

תמונה של הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל

הגאון החסיד ר' אייזיק מהומיל, מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן, הוא אחד מדמויות המופת של החסידים הראשונים • מלבד תורתו בנגלה ותשובותיו בהלכה, חיבר ספרים עמוקים ומקוריים העוסקים בעיונים בתורת חב"ד • הצצה לתורתו המופלאה של חסיד קדמון שמואל מרצבך

מדורים / חסידים הראשונים  

מדוע התעלף ה"חוזר" במוצאי שבת בראשית?

תמונה של מדוע התעלף ה"חוזר" במוצאי שבת בראשית?

על חייו ועבודתו של החסיד הדגול ר' שילם קוראטין זצ"ל, מדמויות ההוד שהעמידה ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש