מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

הרבי ואביו

תמונה של הרבי ואביו

הרבי היה לא רק בנו האוהב אלא גם תלמידו המובהק, וגם ממרחק גיאוגרפי עצום המשיכו להתכתב בעומקי וסתרי תורה • מדוע בכו הכל בעת ה'בר מצווה' של הרבי? כיצד תיתכן חתונה ללא חתן? ועל איזה מנהג מפציר רבי לוי יצחק מבנו שיחדל מעשותו? • מסכת הקשרים המיוחדת שבין רבי לוי יצחק ובנו - הרבי

מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

עוז וגאון

תמונה של עוז וגאון

עילוי ומתמיד ששלט בתורת הנגלה והקבלה • מנהיג רב פעלים שנקט בעוז בפעילות מסוכנת ביותר להפצת היהדות ברוסיה הסובייטית, ושילם על כך בחירותו ובחייו • רשימה ביוגרפית לדמותו הייחודית של רבי לוי יצחק זצוק"ל

מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

סקירה מקיפה על כתבי רבי לוי יצחק ומאפייניהם

תמונה של סקירה מקיפה על כתבי  רבי לוי יצחק ומאפייניהם

עיון בכתבי רבי לוי יצחק מגלה עושר נפלא וגילוי אור חדש בקבלה ובחסידות וגם בנגלה • את הדברים כתב בגלות, בתמצות עצום, כשאין לפניו ספרים ומרבית הציטוטים המדויקים מהש"ס, זוהר, ספרי קבלה וספרי חסידות נכתבים מתוך הזיכרון • שיטתו העיקרית - לדייק בלשון ובכל פרט ופרט, ומתוך כך להגיע לעומק הסוגיא ולהסברה שמבהירה את הדברים • אפילו ציונים אגביים לספרים שונים טומנים בחובם, פעמים רבות, הארה של אותו מראה מקום בביאור חדש ומקורי • למאפייניהם של כתבי הגאון רבי לוי יצחק