מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

ה"מורה נבוכים" במשנת חב"ד

תמונה של ה"מורה נבוכים" במשנת חב"ד

יחסה של תורת חב"ד למורה־נבוכים הוא כמו חידה: מצד אחד נשקפת רתיעה רבתי ממנו כמו מעולם ה"חקירה" בכלל, אך מצד שני קיים שפע ביאורים על מורה־נבוכים במאמרי החסידות ויחס מיוחד של אדמו"רי חב"ד אל הספר  מסע אחר חידת המורה־נבוכים במשנת חב"ד

 

סוד קדושת הסוכה

תמונה של סוד קדושת הסוכה

בהלכה נקבע שלסוכה יש קדושה מיוחדת: “קדושת הגוף" - זאת למרות שהיא תשמיש-מצווה ולא תשמיש-קדושה • כיצד מתקדשים על ידי המצוות? מדוע נקבע חג-הסוכות מיד לאחר יום כיפור? • סוד קדושתה של הסוכה - על פי מאמריהם של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצמח צדק

מאמרים נבחרים / לדמותו של רבי לוי יצחק  

עוז וגאון

תמונה של עוז וגאון

עילוי ומתמיד ששלט בתורת הנגלה והקבלה • מנהיג רב פעלים שנקט בעוז בפעילות מסוכנת ביותר להפצת היהדות ברוסיה הסובייטית, ושילם על כך בחירותו ובחייו • רשימה ביוגרפית לדמותו הייחודית של רבי לוי יצחק זצוק"ל