מאמרים נבחרים / חג השבועות  

הקדמת נעשה לנשמע

תמונה של הקדמת נעשה לנשמע

מכתב מהרבי מליובאוויטש זי"ע לבן ישיבה

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

משה רבינו, דוד המלך והבעל־שם־טוב

תמונה של משה רבינו,  דוד המלך  והבעל־שם־טוב

במתן־תורה נתן הקב"ה לישראל את היכולת להתקשר איתו בתכלית השלמות, אולם בגילוי קשר זה ישנם שלושה שלבים. השלב הראשון החל להתגלות בפועל בשעת מתן־תורה; השלב השני התממש על־ידי מלכות בית דוד; והשלב השלישי יושלם בגאולה העתידה • ההתנוצצות מגילוי זה של השלב השלישי החלה לפעם בבית מדרשו של מורנו הבעש"ט, שיום ההילולא שלו חל בחג השבועות

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

שלשלת הדורות

תמונה של שלשלת הדורות

חג השבועות יום הסתלקות הבעש"ט