אגרת התשובה

תמונה של אגרת התשובה

מתוך המבוא לספר החדש אגרת התשובה עם ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע בהוצאת 'מעיינותיך'