"עשר הספירות" סוד הבריאה

תמונה של "עשר הספירות" סוד הבריאה

מיסודות היהדות שהקב"ה אינו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא למעלה לגמרי מכל גדר ומושג. עם זה, תורת הסוד מדברת על 'עשר הספירות', המייצגות את כוחותיו של הקב"ה. כיצד מתיישבים הדברים, מה משמעותן של עשר הספירות האלה, ואיך ביכולתנו להבינן על־ידי התבוננות במערך כוחות הנפש?

מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

"מצוי" ו"אינו מצוי"

תמונה של "מצוי" ו"אינו מצוי"

ב"הדרן" מיוחד שיצא לאור לכבוד סיום המחזור הראשון בלימוד הרמב"ם היומי, מגלה הרבי זי"ע עומק מופלא על פי החסידות בהלכות הראשונות שבספר "משנה תורה"  הקב"ה גם "מצוי" בעולם ויחד עם זאת הוא בבחינת "אינו מצוי"