על התשובה

תמונה של על התשובה

מה המשמעות של התשובה הנדרשת מכל אחד מאתנו? האם תביעותיה של החסידות אינן מייאשות? וכיצד יש להתייחס לכישלונות רוחניים? • מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם המשפיע הרב מיכאל טייב על תהליך התשובה בעולמה של חב"ד

מאמרים נבחרים  

התניא וה"נועם אלימלך"

תמונה של התניא וה"נועם אלימלך"

מה עומד במרכז עבודת ה'? מעשה קיום המצוות בעולם בפועל, או הדביקות ורגשות ההתעלות הרוחנית? • השוואה בין מובאות מה"תניא" למובאות מה"נועם אלימלך" מאירה את עמדתו של רבינו הזקן על תכלית העבודה הרוחנית של היהודי הממוצע, אותה הוא מבסס על דמות "הבינוני" • "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"