מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

הרבי מליובאוויטש והרמב"ם

תמונה של הרבי מליובאוויטש והרמב"ם

הרב יעקב גוטליב מחבר הספר 'שכלתנות בלבוש חסידי - הרמב"ם במשנת חב"ד'

מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

הדיוק במיקומי ההלכות ב"משנה תורה"

תמונה של הדיוק במיקומי ההלכות ב"משנה תורה"

בגלל אופיו הייחודי הבלעדי של "משנה תורה", אופן הלימוד בו דורש לא רק עיון בתוכן ההלכות, אלא גם עיון בסדר ובמבנה  מדוע קיימות הלכות המשובצות שלא במקומן הטבעי? כיצד המיקום יכול להשפיע על הבנת גוף ההלכה עצמה? והאם ייתכנו ב"משנה תורה" כפילויות סתמיות? - דרך מקורית של הרבי מליובאוויטש זי"ע בלימוד "משנה תורה" לרמב"ם

 

תקנת "הרמב"ם היומי": אחדות ישראל, אחדות התורה

תמונה של תקנת "הרמב"ם היומי":  אחדות ישראל, אחדות התורה

ייחודו הכפול של "משנה תורה": הקפת כל הלכות התורה כולן, והלשון הבהירה והמזוקקת השווה לכל נפש - מאפשר הזדמנות לאחד את כל בני ישראל בלימוד כל התורה כולה משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע אודות תקנת השיעור היומי ברמב"ם