מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

הרבי מליובאוויטש והרמב"ם

תמונה של הרבי מליובאוויטש והרמב"ם

הרב יעקב גוטליב מחבר הספר 'שכלתנות בלבוש חסידי - הרמב"ם במשנת חב"ד'

 

תקנת "הרמב"ם היומי": אחדות ישראל, אחדות התורה

תמונה של תקנת "הרמב"ם היומי":  אחדות ישראל, אחדות התורה

ייחודו הכפול של "משנה תורה": הקפת כל הלכות התורה כולן, והלשון הבהירה והמזוקקת השווה לכל נפש - מאפשר הזדמנות לאחד את כל בני ישראל בלימוד כל התורה כולה משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע אודות תקנת השיעור היומי ברמב"ם