מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

מורה נבוכים על־פי החסידות

תמונה של מורה נבוכים על־פי החסידות

הקב"ה הוא המקור וההתחלה להתהוות, אך יחד עם זאת הוא נבדל מהותית מהבריאה  כיצד תיתכן השראת אלוקות במקום גשמי, ומהי "ידיעת השלילה"?  קטעים מתורת חב"ד העוסקים ב"מורה נבוכים" • עומק חדש ברוממות הא־ל מהעולם ובנוכחותו בו, בו־זמנית מאמר שלפנינו מופיע לקט ממאמרי חסידות חב"ד המבארים עניינים במורה נבוכים. סגנון מאמרי החסידות דורש עיון וריכוז, בוודאי בנושאים העמוקים ביותר כגון אלו הנידונים במורה נבוכים, ובכדי שהקורא יוכל 'לטעום' קלות מהאופן בו לומדת חסידות חב"ד את "מורה נבוכים", נעשו התאמות ושינויי לשון נחוצים. הביאורים לוקטו מתוך עשרות רבות של ביאורים על מורה נבוכים בתורת חב"ד.

מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

ה"מורה נבוכים" במשנת חב"ד

תמונה של ה"מורה נבוכים" במשנת חב"ד

יחסה של תורת חב"ד למורה־נבוכים הוא כמו חידה: מצד אחד נשקפת רתיעה רבתי ממנו כמו מעולם ה"חקירה" בכלל, אך מצד שני קיים שפע ביאורים על מורה־נבוכים במאמרי החסידות ויחס מיוחד של אדמו"רי חב"ד אל הספר  מסע אחר חידת המורה־נבוכים במשנת חב"ד