מהי העבודה הרוחנית של חג הסוכות?

תמונה של מהי העבודה הרוחנית של חג הסוכות?

מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם הגאון הרב יוסף צבי סגל, ראש בית המדרש להוראה ולדיינות "צמח צדק" שבירושלים העתיקה ת"ו

 

פה אשב כי איוויתיה

תמונה של פה אשב כי איוויתיה

ביום ב' ניסן חל יום ההילולא של אדמו"ר הרש"ב נ"ע, שנסתלק בשנת תר"פ  מלבד מה שנודע במאמרי ו"המשכי" החסידות העמוקים שאמר וכתב - התפרסם הרבי הרש"ב כמי שחולל את מהפכת ישיבת תומכי תמימים: הקמת ישיבה המקדישה שליש מזמנה ללימוד עיוני ("כמו בנגלה") של תורת החסידות, והמעניקה תשומת לב מירבית לעבודת ה' של תלמידיה  במשך כעשרים השנים בהן שהתה בעיירה ליובאוויטש, בניהולם הצמוד והקפדני של הרבי הרש"ב ושל בנו הרבי הריי"צ - הצמיחה הישיבה דמויות מופת של עובדי ה' מתוך דביקות חסידית מופלאה  לפנינו קטע מתוך רשימתו של אחד מתלמידי הישיבה, הגאון החסיד רבי נחום שמריהו ששונקין, מחשובי רבני חב"ד בדור הקודם, אודות האווירה החסידית המיוחדת ונוסח עבודת ה' הפנימית של ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש