ההתקשרות לרבי זצ"ל

תמונה של ההתקשרות לרבי זצ"ל

ראיון מקיף ומעמיק עם ה"חוזר" הרב יואל כהן בלב עולם החסידות שיסד הבעש"ט, עומדת ההתקשרות של החסידים לצדיקים • מדוע מושג זה הוא כה חשוב ומרכזי, וכיצד הוא קשור להתגלותה ולחידושה של תורת החסידות? • האם עיקרון זה אינו סותר לדברי הרמב"ם שלא לפנות ל"ממוצע"? • מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי זצ"ל אחרי הסתלקותו? • וגם: מהי הסיבה שהרבי דיבר כל כך הרבה על ביאת המשיח? בג' תמוז הקרוב ימלאו עשרים שנה להסתלקות הרבי זי"ע. בקשר עם יום זה, חרגנו מהמסגרת הרגילה, וביקשנו מהרב יואל כהן שליט"א להתייחס לשאלות העומדות על הפרק. הנושא העיקרי שביקשנו להתמקד בו הוא - סוגיית ההתקשרות לרבי. בנושא זה יש שני חלקים חשובים שדורשים הסברה והארה: בראש ובראשונה, עצם המושג של ההתקשרות לרבי - מה עניינו ולשם מה נועד. ובנוסף, וזו השאלה שמתבקשת במיוחד בהקשר הנוכחי - מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי לאחר הסתלקותו.

 

לא לעזוב את העבודה שבלב!

תמונה של לא לעזוב את העבודה שבלב!

מכתב הרבי הריי"צ זי"ע