יעקב רחל ויוסף בספירות העליונות

תמונה של יעקב רחל ויוסף בספירות העליונות

משקו"ט הגר"י הוטנר זצ"ל עם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ברזי תורה חלק ראשון בתוספת דברי פענוח והסבר מאת הגאון רבי יעקב לייב אלטיין עורך ראשי של "חסידות מבוארת"

 

בניין המלכות

תמונה של בניין המלכות

מדוע יש צורך להמליך את מי שמלכותו בכל משלה? • ובכלל, הלא אדם הראשון כבר הכתיר את הקב"ה ביום בריאתו – האם 'פג תוקפה' של הכתרה זו? • ואם יש להכתיר, מדוע בשופר ולא בחצוצרה? • ואיך כל זאת קשור לאור החדש שנמשך לעולם בכל שנה מחדש? • עניינו של ראש השנה לאור פנימיות התורה – על פי דברי המשפיע הגאון החסיד ר' שניאור זלמן גופין שליט"א