מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

תמונה של מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

הייתכנו מספר טעמים וביאורים שונים במטרת הבריאה? והאמנם כל הנחלים הולכים אל מקום אחד, או שמא יש בדבר חילוקי גישות?* חלקו השני והאחרון של המאמר שעורר הדים