מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

בחודש השביעי

תמונה של בחודש השביעי

הגאון רבי דוד חנזין זצ"ל מספר על חודש תשרי בצילו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

המלך בשדה

תמונה של המלך בשדה

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי־תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים • במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי • עיון במאמר לאור ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע

מדורים / גדול שימושה  

'אוירה' של אלול

תמונה של 'אוירה' של אלול

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים  

  • טען עוד...