מדורים / בדרכי העבודה  

לשמוע קול שופר

תמונה של לשמוע קול שופר

מתוך מאמרי אדמו"ר הריי"ץ נ"ע

מדורים / בדרכי העבודה  

על ידי העבודה בקבלת עול ביכולתו לפעול ישועות בנפשו

תמונה של על ידי העבודה בקבלת עול  ביכולתו לפעול ישועות בנפשו

בדרכי העבודה הדרכות בעבודת ה' מכתב מאדמו"ר הריי"צ

מדורים / בדרכי העבודה  

כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

תמונה של כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

מתוך קונטרס העבודה לכ"ק אדמו"ר הרש"ב אות ה' (עמוד 33 ואילך)